QUANG KHÊ

Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ quy định về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

47/2024/NĐ-CP

Ngày ban hành

09/05/2024

Loại văn bản

Nghị định

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người ký

Trích yếu

quy định về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Văn bản cùng loại

09/05/2024

Nghị định

quy định về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia