QUANG KHÊ

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

09/05/2024

Nghị định

quy định về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

22/03/2024

Kế hoạch

Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xã Quảng Khê năm 2024

25/12/2023

Quyết định

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số xã Quảng Khê năm 2024

28/11/2023

Kế hoạch

Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IV, năm 2022 - 2023 và phát động Cuộc thi lần thứ X,...

29/11/2023

Quyết định

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,

30/11/2023

Quyết định

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường Tuần tra biên giới tỉnh Đắk Nông năm 2023