QUANG KHÊ

Phòng ban :

HÀ VĂN TOÀN

Chức vụ :

PCT hội Cựu chiến binh - kiêm CT hội Người cao tuổi

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

LƯƠNG NGỌC ĐÀ

Chức vụ :

PCT hội Nông dân kiêm CT hội Chữ thập đỏ

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

TRẦN THỊ THANH

Chức vụ :

PBT Đoàn thanh niên

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

LƯƠNG THỊ MINH HẢO

Chức vụ :

PCT hội Liên hiệp Phụ nữ

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

NGUYỄN THỊ HÀ

Chức vụ :

PCT UBMTTQVN xã

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

NGUYỄN VĂN ĐIỆN

Chức vụ :

Chủ tịch hội Cựu chiến binh

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

K'BỘT

Chức vụ :

Chủ tịch hội Nông dân

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

HA ĐĂM KA BẢO

Chức vụ :

Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

H' LAN

Chức vụ :

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

LÝ THỊ NHƯỜNG

Chức vụ :

Chủ tịch UBMTTQV

Điện thoại :

Email :

Thông tin :