QUANG KHÊ

Phòng ban :

H'HÀ

Chức vụ :

Văn phòng - Tuyên giáo Đảng ủy

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

Lê công Trung

Chức vụ :

Phó Bí thư

Điện thoại :

0868151079

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

Trương Công Định

Chức vụ :

Bí thư Đảng ủy

Điện thoại :

Email :

Thông tin :