QUANG KHÊ

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

30/11/2023

Quyết định

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường Tuần tra biên giới tỉnh Đắk Nông năm 2023

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH ĐĂK NÔNG