QUANG KHÊ

Đắk Glong: Định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2023 là “Chính quyền quyết định, điều hành kịp thời dựa trên dữ liệu số”.

Facebook
Twitter
Print

Định hướng xuyên suốt chuyển đổi số huyện Đắk Glong năm 2023 là “Chính quyền quyết định, điều hành kịp thời dựa trên dữ liệu số” là mục tiêu chung được UBND huyện Đắk Glong đề ra trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Trong đó tập trung vào các mục tiêu như: 80% người dân cài đặt và tương tác với chính quyền thông qua ứng dụng dành cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện (Đắk Nông – C) và ứng dụng định danh điện tử (VneID) của Bộ Công an. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ công theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoạch trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND huyện đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. Xây dựng lề lối, phương thức làm việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trong tác nghiệp, sử dụng dữ liệu số triệt để, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân để thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ của Chính quyền số. Tận dụng, lồng ghép ngân sách Trung ương đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số bảo đảm phù hợp theo quy định. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ “Make in Việt Nam” trong các hệ thống Chính quyền điện tử, Chính quyền số của huyện.

 Phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin (VNPT, Viettel, mobifone,…) trên địa bàn huyện tăng cường, hỗ trợ nguồn nhân lực CNTT cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng thuê nhân sự CNTT trong giai đoạn chưa bố trí đủ nhân lực theo nhu cầu để đáp ứng yêu cầu công việc. Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ để phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNTT.

 Chủ động hợp tác với các địa phương trong phát triển Chính phủ số, Chính quyền số. Ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp như: tập đoàn FPT, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel,…. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính.

Lại Tuyến

Đánh giá bài viết này